Etusivu > HVS Academy, harjoitusohjelmat 2024-2025

HVS Academy, harjoitusohjelmat 2024-2025

HVS Academy, harjoitusohjelmat 2024-2025

Valmennuskeskuksen osalta STL määrittelee tarkemmat valintakriteerit ja ikäluokat.

Akatemian pelaajapolut

HVS Akatemia on paikka tavoitteellisesti tennistä harrastaville lapsille ja nuorille. Kunnianhimoinen unelmamme on olla Euroopan paras pelaajakasvattamo.

Uskomme kilpatenniksen kasvattavaan voimaan ja haluamme tarjota nuorille mahdollisuuden tavoitella omia kilpatennisunelmiaan.

Yli 12-vuotiaiden arkiharjoittelu tapahtuu tytöillä HVS Girls ja pojilla HVS Boys ryhmän alla. Leireillä, kisamatkoilla ja muissa kentän ulkopuolisissa aktiviteeteissä pyritään tuomaan pojat ja tytöt yhteen. HVS Kids Akatemiassa tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä, mutta osa leiripäivistä ja tapahtumista toteutetaan tytöille/ pojille erikseen.

Lue lisää Akatemia-ohjelmista.

Harjoittelu Akatemiassa

Harjoitusohjelmat antavat raamit harjoittelulle: raamin sisällä vastuuvalmentaja suunnittelee jokaiselle mahdollisimman sopivan kausiohjelman ja harjoitusviikon yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jokainen harjoituskerta sisältää laji- ja oheisharjoittelua ja on kokonaiskestoltaan 2-4 tuntia.

 • Lajivalmentajat vastaavat pelaajan kokonaisvaltaisesta kehityksestä, fyysisen valmennuksen asiantuntijat/ fysioterapeutti auttavat valmentajia
 • Fyysisen valmennuksen painotukset perustuvat ikäryhmän herkkyyskausiin sekä fyysisissä testeissä ja kehonkartoituksissa esiin nousseisiin henkilökohtaisiin haasteisiin.

Pelaajien kehittymistä seurataan valittujen mittareiden kautta. Näiden perusteella asetetaan kehitystavoitteet ja näitä käydään läpi pelaajan kanssa kehityskeskusteluista (nuorempien osalta ryhmän kanssa). Tämä käydään läpi tarkemmin kauden alussa vanhempien ja pelaajien kanssa.

Pelaajien harjoittelua tehostetaan hyödyntämällä koulujen loma-aikoja: tällöin harjoittelu tapahtuu lähtökohtaisesti leirimuotoisesti. Lisäksi kausien vaihteessa on leirejä/ tehopäiviä ja nuorimmilla lisäksi arkitehopäiviä. Idea on nostaa kokonaisharjoitusmäärää sekä rakentaa ryhmähenkeä. Alustava kausisuunnitelma valmistuu vielä kevään aikana ja tarkempi ohjelma laaditaan aina seuraavaksi 4 kuukaudeksi.

Kilpaileminen on erittäin tärkeä osa kehittymistä. Akatemiapelaajat kilpailevat aktiivisesti ikään ja tasoon sopivissa määrin ja kilpailuissa. Kilpailut ovat valmentajille tärkeitä paikkoja nähdä pelaaja ”tositoimissa”. Lisäksi ne ovat tärkeitä paikkoja syventää valmentajan, pelaajan ja vanhempien välistä suhdetta.

Akatemiatoiminta on seuran puolelta hyvin vahvasti kompensoitua. Nuorimpien osalta seura maksaa kokonaiskustannuksista 15-25%, vanhempien pelaajien osalta 15-50% riippuen iästä ja ohjelmasta.

Make it happen!

Toiminnan kehittämisen kannalta olemme tunnistaneet valmennuksessa 6 kohtaa, joiden eteen ponnistelemme ja joissa kehittymisen uskomme tarjoavan pelaajille entistä paremmat mahdollisuudet menestykseen.

Vahvasti yhdessä

 • Yhteinen ymmärrys, mikä on hyvää ja mikä huonoa toimintaa
 • Yhteinen valmennuksen kieli
 • Yhteinen suunta ja ajatus
 • Yhdessä tekemisen määrä ja taso

Datapohjainen päätöksenteko

 • Päätökset ja arviot perustuvat objektiiviseen dataan, eivät henkilökohtaisiin mielipiteisiin

Growth Mindset

 • Uskomme, että kehitymme sitoutumisen ja kovan työn kautta
 • Haluamme kohdata haasteita ja oppia niistä
 • Jatkamme ponnisteluita vastoinkäymisistä huolimatta
 • Opimme palautteesta ja kritiikistä
 • Iloitsemme kaikkien onnistumisista

Nopea reagointi

 • Asioihin tartutaan ja niihin reagoidaan nopeasti

”Arvostava sisäinen puhe”

 • Käyttäydytään ja puhutaan arvostavasti
 • Palautteen antaminen on luonteva osa työtä ja jokaisen vastuulla

Vastuunotto

 • Roolit ja vastuut määritelty selkeästi: jokainen kantaa oman vastuunsa
 • Urheiluun kuulu järkevä riskinotto: kukaan ei voi tietää, mitkä ratkaisut johtavat parhaaseen lopputulokseen, mutta ilman päätöksiä (ja vastuun kantamista) sinne ei varmasti päästä

Meillä on innostunut ja odottava tunne tulevan osalta. Olemme sitoutuneita ja valmiita tekemään parhaamme seuraavan kehitysharppauksen ottaaksemme. Kehittyminen on yhteinen juttu, tervetuloa matkalle mukaan!

Haku

Katso ohjeet täältä.