Etusivu > Ajankohtaista > Kiitettävä yleisarvosana kyselyssä alle 20-vuotiaille jäsenille

Kiitettävä yleisarvosana kyselyssä alle 20-vuotiaille jäsenille

Viime marraskuussa toteutettiin nyt toisen kerran HVS Tenniksen jäsenkysely, jossa kohderyhmänä olivat alle 20-vuotiaat HVS:n jäsenet. Kaiken kaikkiaan kysely lähetettiin 853 jäsenelle. Vastauksia saatiin 129 jäseneltä eli vastausprosentti oli 15 %.

 

Vastaajissa painottuvat 6-10-vuotiaat ja 11-15 vuotiaat, joiden yhteinen osuus kaikista vastaajista oli n. 82 %.

 

Vastausten arvosana oli edellisen vuoden kyselyyn verrattuna joko sama tai parempi lähes kaikissa kysymyksissä. Toisaalta yleisarvosanassa oli hieman laskua edellisvuoden arvosanaan, mikä viime vuonna oli 8,7. Viestintää arvostettiin ennakoidusti erittäin tärkeäksi teemaksi arvosanalla 8,9.

 

Toimivat kiitettävästi: Pelaajan ja valmentajan välisen suhteen katsottiin toteutuneen hyvin. Siitä viestii myös näkemys, että pelaajat ovat aidosti koko HVS:n toiminnassa keskiössä. Myös pelaajat ovat itse erittäin sitoutuneita yrittämään ja käyttäytymään mallikkaasti kentillä. Myös HVS:n toimintaa pidetään välittävänä ja läpinäkyvänä.

 

Kehitettävät teemat: Kehitettävää sen sijaan nähtiin pelaajan tavoiteasetannassa sekä pelaajaan ja valmentajan kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Tähän liittyy myös toivottu tuki ja puitteet kehittyä omien tavoitteiden mukaisesti. Henkiseen valmennukseen toivottiin myös panostusta. Myös yhteisöllistä toimintaa kentän ulkopuolelle toivottiin. Viestintään ja vuorovaikutukseen toivottaan kiinnitettävän huomiota ja kehitystoimenpiteitä myös jatkossa.

 

Lämmin kiitos kaikille vastanneille. Tämä HVS:n hallituksen saama palaute on erittäin tärkeää, jotta voimme kehittää toimintaamme jäsenistöllemme sopivaksi, palkitsevaksi ja toimivaksi. Kyselyn yhteenveto on nähtävissä ladattavasta PDF-tiedostosta.

 

 

HVS:n hallitus