Etusivu > Ajankohtaista > Repen palsta: Tennistaidot esiin – Luonnollisen oppimisen taito

Repen palsta: Tennistaidot esiin – Luonnollisen oppimisen taito

Kun katsomme huipputennispelaajaa, ihastelemme usein hänen sulavia liikkeitään, tarkkoja lyöntejään ja kykyään reagoida vastustajan jok’ikiseen siirtoon. Ihastelun ja päivittelyn ohella voimme miettiä myös, mitä on tapahtunut kulissin takana, kun pelaaja oppii näitä taitoja? Onko tenniksen oppiminen ollut pelkkää liikemallien toistoa vai onko kyseessä jotain monimutkaisempaa?

Tämän päivän tenniksen ymmärryksessä on alettu tutkia ilmiötä, jota kutsutaan emergenssiksi. Se viittaa siihen, miten monimutkaiset järjestelmät, kuten ihmiskeho ja -mieli, voivat synnyttää uusia ja ennakoimattomia käyttäytymismalleja vastauksena ympäristön haasteisiin.

Ensimmäisiä tennisoppaita tähän suuntaan oli W.Timothy Gallwayn (1972) “The Inner Game of Tennis”, suomeksi Avain (2005) Anna-Riikka Carlsson jne. “Voita vastustajasi, voita itsesi”. Hän nosti esiin sisäisestä vuoropuhelusta rakentuvan suhteemme pelaamisen ja miten voisimme kääntää huomiota rakentavammin oppimista sallivaan suuntaan. Kannattaa tutustua.

Selkokielellä ”emergenssi” voidaan kuvata sanalla ”itsestään syntyvä”. Tämä tarkoittaa, että kun monimutkaisessa järjestelmässä (jonka osat toki voivat näyttää yksinkertaisilta…) eri osat toimivat yhdessä, niistä voi syntyä jotain uutta ja yllättävää, ikään kuin itsestään ponnahtaen esiin. Tätä ei olisi voinut ennakoida pelkästään osia tarkastelemalla. Esimerkiksi kun monta ihmistä kokoontuu yhteen, heidän välilleen voi syntyä yhteistyö ja ideat, joita kukaan yksin ei olisi keksinyt.

Tenniksen dynaamiset tanssit

Ajatelkaa tennistä tanssina, jossa kaksi pelaajaa vuorovaikuttaa jatkuvasti toistensa ja ympäristön kanssa. Jokainen lyönti, liike ja päätös ovat osa tätä tanssia, ja ne syntyvät vastauksena lukuisiin eri herätteisiin. Tenniksen pelaaminen vaatii jatkuvaa ennakointia. Pelaajan on säädettävä jatkuvasti liikkeitään, koska pallo muuttaa jatkuvasti sijaintiaan, nopeutta ja korkeutta. Tämän lisäksi lyöntivalinta muotoutuu asteittain pelitilanteen tarkentuessa ja vastustajan liikkeiden selviämisen edetessä. Voi jopa olla, että alkuun tehdyn ennakoinnin johtopäätökset kääntyvät päälaelleen.

Luonnollinen oppiminen

Jatkuvan ennakoinnin ja muuttuviin seikkoihin mukautumisen taidot eivät synny hetkessä. Ne muotoutuvat vuosien varrella, kun pelaaja kohtaa erilaisia pelitilanteita ja haasteita. Tämä korostaa emergenssin merkitystä: peli ei ole vain ennalta määriteltyjä liikkeitä, vaan jatkuvaa mukautumista.

Kun kehität taitojasi tenniksessä, kokeile erilaisia lyöntitekniikoita, asentoja ja voimankäyttötapoja. Tämä auttaa sinua mukautumaan jatkuvasti muuttuviin pelitilanteisiin.

Voit kokeilla tällaista lähestymistapaa helpoiten syötössä, koska siinä ei ole muita muuttuvia tekijöitä kuin omat liikkeet ja lyöntiaikomukset. Samanlaista ajattelua voit sitten kokeilla muihinkin tilanteisiin, kun opit järkeilyn perusteet. Näin voit rakentaa omaa kokemuskirjastoasi!

Sen sijaan, että valitaan yksi tiukka liikemalli, jota ajetaan kuin sitä kuuluisaa käärmettä pyssyyn, otetaan tehtäväksi kokeilla erilaisia heittoja, asentoja ja voimankäyttötapoja. Valmentajan ohjauksessa tai omatoimisesti annetaan erilaisia haasteita liittyen pallon hallinnan tuloksiin, kuten ”koeta saada pallo nousemaan pompusta korkeammalle” tai ”yritä syöttää pallo niin, että sen lentorata kiertyy”. Tällaisen kokeilevan lähestymistavan kautta tunnistat mikä toimii mitenkin. Opit.

Yhteenveto

Emergenssi tenniksessä korostaa, että peli on jatkuvaa vuorovaikutusta ja mukautumista. Pelaajat eivät ole vain robotteja, jotka toistavat samoja liikemalleja. He ovat dynaamisia olentoja, jotka oppivat, kehittyvät ja mukautuvat jatkuvasti. Tämän ymmärryksen myötä voimme arvostaa tenniksen monimuotoisuutta ja pelaajien ainutlaatuisia kykyjä entistä enemmän.

Terveisin,

Repe