Etusivu > Ajankohtaista > Repen Palsta: Kielletyt virheet: suhtautuminen ja oppiminen pelitilanteissa 

Repen Palsta: Kielletyt virheet: suhtautuminen ja oppiminen pelitilanteissa 

Yksi lempihuudahduksistani treenien alun piristykseksi on “…ja virheet on sitten kielletty!”. Tämä huudahdus herättää kuitenkin kysymyksen: edistääkö virheiden kieltäminen todella oppimista ja kehittymistä? Onko parempi suhtautua virheisiin mahdollisuutena kehittyä, sen sijaan, että niitä kiellettäisiin kokonaan? Tämän kysymyksen pohdinta on tärkeää niin valmentajille kuin pelaajillekin. 

Virheet voivat tuntua pelottavilta, mutta niistä voi saada arvokasta tietoa. Virheet voivat auttaa arvioimaan, yrittikö mahdotonta vai olisiko mahdollista onnistua paremmin toisella tavalla. Virheiden kautta voi pohtia, kannattaako yrittää uudestaan ja miten sen tekisi. Onko tunnelin päässä valoa vai onko sekin sammutettu, säästösyistä? Tämä pohdinta on keskeistä jokaiselle, joka pyrkii kehittymään pelissä tai missä tahansa taitolajissa. 

Suhtautuminen itseensä nousee ratkaisevaan asemaan. Olenko utelias omiin kykyihini, haluanko nähdä, mihin pystyn? Kuinka paljon kestän pettymyksiä? Houkutteleeko minua pikavoitot vai olenko valmis raatamaan lyönti lyönniltä? Nämä kysymykset ovat avainasemassa, kun tarkastellaan omaa kehittymistä ja suhtautumista virheisiin. 

Suhtautuminen peliin heijastaa, kuinka paljon olen valmis antamaan mahdollisuuksia itselleni kokeilla kykyjeni rajoja. Olenko valmis löytämään sen kohdan, missä varmuus katoaa ja riskit räjähtävät käsiin? Ja olenko valmis säätämään riskiä tilanteen mukaan? Nämä pohdinnat auttavat ymmärtämään omaa pelityyliä ja kehittämään sitä eteenpäin. 

Virheen määrittely vaikuttaa paljon. Onko kyse liikkeiden ideaalimalleista poikkeamisesta vai sopeutumiskyvyn puutteista? Tämä ero on tärkeä, koska se määrittää, miten virheitä tulisi käsitellä ja mitä niistä voidaan oppia. Ideaalimallista poikkeaminen voi olla osa luonnollista oppimisprosessia, kun taas sopeutumiskyvyn puutteet voivat viitata tarpeeseen kehittää joustavuutta ja luovuutta. 

Harjoitteluohje 

Pelitilanteen rakentaminen: Rakentakaa pelitilanne, pisteillä tai ilman. Etsiessäsi itsellesi luontaisia liikemalleja, seuraa suhdettasi pelin luomaan ympäristöön. Näetkö erilaisia ja houkuttelevia lyöntivaihtoehtoja? Mitkä voisivat olla mahdollisia omien kykyjesi rajoissa? 

Murtumakohtien tunnistaminen: Missä ovat murtumakohtasi? Hinkkaa ja hiota hieman näitä kohtia. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin, missä kohdin tarvitset enemmän harjoitusta ja mihin sinun tulisi keskittyä. 

Paluu alkupisteeseen: Palaa alkuun ja toista prosessi. Tämä toistuva harjoitus auttaa sinua tunnistamaan edistystäsi ja havaitsemaan, missä olet kehittynyt ja missä on vielä parannettavaa. 

Päivän päätös: Pakkaa kamat (muista lompakko) ja käy läpi päivän tapahtumat jälkipelinä. Tämä reflektointi auttaa sinua hahmottamaan oppimaasi ja suunnittelemaan seuraavia harjoituksia. 

Lopuksi: On tärkeää muistaa, että virheet ovat luonnollinen osa oppimista. Niistä oppiminen ja niiden hyväksyminen osaksi kehitysprosessia auttaa saavuttamaan paremman suoritustason. Kun suhtautuu virheisiin oppimismahdollisuuksina ja jatkuvan parantamisen välineinä, voi saavuttaa enemmän sekä pelissä että elämässä.  

 

Hyvää kesää ja menestystä harjoitteluun!
Repe