Etusivu > Tennisvalmennus > HVS-VALMENNUSSÄÄNNÖT 2024-2025

HVS-VALMENNUSSÄÄNNÖT 2024-2025

HVS U10, U18, AIKUISET

HINNASTO

Valmennustuntien hinnat  löytyvät hinnastosta.

HVS U10

10.8.-21.12.2024, 2.1.-30.5.2025 (Huom. U10 iltapäivä alkaa 19.8)
Harjoituksia ei ole:
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
Joululoma 22.12.2024-1.1.2025
Pääsiäisenä 18.4-21.4.2025
Vappupäivänä 1.5.2025

HVS U18

10.8.-21.12.2024, 2.1.-18.6.2025
Harjoituksia ei ole:
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
Joululoma 22.12.2024-1.1.2025
Pääsiäisenä 18.4-21.4.2025
Vappupäivänä 1.5.2025

HVS U18 Team

10.8.-21.12.2024, 2.1.-27.6.2025
Harjoituksia ei ole:
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
Joululoma 22.12.2024-1.1.2025
Pääsiäisenä 18.4.-21.4.2025
Vappupäivänä 1.5.2025

HVS AIKUISET

5.8.-22.12.2024, 2.1-18.6.2025
Harjoituksia ei ole:
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
Joululoma 23.12.2024-1.1.2025
Pääsiäisenä 18.4-21.4.2025
Vappuaattona ja -päivänä 30.4-1.5.2025
Elokuussa (5.8-11.8.2024) ja kesäkuussa (2.6-18.6.2025) T5-T7-ryhmillä harjoitukset pyritään järjestämään ulkokentillä.

HVS CLUBFIFTYFIVE

12.8.-22.12.2024, 2.1-31.5.2025
Harjoituksia ei ole:
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
Joululoma 23.12.2024-1.1.2025
Pääsiäisenä 18.4-21.4.2025
Vappuaattona ja -päivänä 30.4-1.5.2025

Valmennustoiminnassa on mahdollisia peruutuksia kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien takia. Mahdolliset peruutukset huomioidaan valmennuslaskussa.

PELIAIKOJEN ILMOITUS

Peliajat tulevat näkyviin Tennisclubiin (www.tennisclub.fi), joka on HVS-Tenniksen sähköinen asiakastili. Pelaajalle lähtee sähköposti/muu viesti, kun peliajat ovat vahvistettavissa Tennisclubissa.

KAUTEEN SITOUTUMINEN, JÄSENYYS, POISSAOLOT JA IRTISANOMINEN 

Vastaanottamalla peliajan pelaaja hyväksyy HVS-Tenniksen säännöt ja sitoutuu mukaan valmennustoimintaan koko kaudeksi 2024-2025 sekä maksamaan hinnaston mukaisen valmennus- ja jäsenmaksun (Linkki hinnastoon). Kausi jatkuu automaattisesti vuoden vaihteen jälkeen, erillistä ilmoittautumista ei siis tällöin vaadita. Ryhmiä voidaan ennen kauden alkua ja kauden aikana muuttaa aina tarvittaessa (esim. pelitasojen vuoksi).

Testikerrat
Uuden pelaajan tullessa sovittuun tasotestiin tai kokeilemaan johonkin ryhmään, niin testi on ilmainen, mikäli todetaan, että ryhmä ei ole sopiva pelaajalle eikä tarjolla ole muitakaan sopivia ryhmäpaikkoja. Tämä myös tarkoittaa sitä, että pelaaja ei välttämättä saa jatkaa koko tuntia harjoituksessa (suurin osa harjoituksista perustuu kuitenkin pariharjoitteluun ja harjoitukset ovat maksullisia ryhmässä jo oleville). Mikäli pelaajan taso mahdollistaa hänen olevan koko tunnin harjoituksessa ja ko. ryhmäpaikka tai jokin muu ryhmäpaikka valmennuksessa tasotestin jälkeen sovitaan pelaajalle vakiopaikaksi, niin myös ensimmäinen kerta eli testikerta laskutetaan.

Jäsenyys
Jokainen seuran harrastaja on velvollinen maksamaan kerran kalenterivuodessa jäsenmaksun. Jäsenmaksu laskutetaan vuoden ensimmäisen valmennuslaskun mukuna. Jäsenmaksut vuonna 2024 : Aikuiset 60 €, opiskelijat alle 25v 30 €, juniorit 20 €. Vuoden 2025 jäsenmaksua ei ole vielä vahvistettu.

Valmennuksen irtisanominen
Pelaajalla on mahdollista irtisanoa valmennus. Irtisanomisaika on 2 kuukautta. Tämä lasketaan ilmoituspäivästä. Irtisanoutumisesta on ilmoitettava kirjallisesti joko sähköpostitse (info@hvstennis.fi) tai lomakkeella (https:/hvstennis.fi/muutokset/). Pelaaja on velvollinen maksamaan valmennusmaksut irtisanomisajalta.

Miten toimia, kun sairastuu/loukkaantuu
HVS:llä on kahden viikon omavastuuaika. Pidempiaikaisissa sairauspoissaoloissa lääkärintodistus oikeuttaa valmennusmaksun hyvitykseen kahden viikon omanvastuun ylittävältä ajalta kahteen kuukauteen asti (enimmäishyvitys on 6 valmennuskertaa). Tällaisessa tapauksessa pelaajan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta HVS:lle kirjallisesti (info@hvstennis.fi). Kahden viikon omavastuuaika lasketaan ilmoituspäivästä.

Esimerkki, jos pelaajan sairausloma kestää yli 2 kuukautta
-pelaaja ilmoittaa asiasta HVS:lle kirjallisesti ja lähettää lääkärintodistuksen
-2 ensimmäistä kertaa lisätään Tennisclubissa pelaajan korvaussaldoon (omavastuuaika)
-HVS hyvittää valmennusmaksun valmennuskerroilta 3-8. Pelaaja ei voi varastoida hyvitettäviä valmennuskertoja
-pelaaja itse päättää, varastoiko hän omat tuntinsa Tennisclubissa 9. valmennuskerrasta eteenpäin sairausloman loppuun asti vai luopuuko hän valmennuspaikasta. Jos pelaaja päättää luopua valmennuspaikasta, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä kuukauden sisällä sairauslomailmoituksesta. Mikäli pelaaja luopuu valmennuspaikasta, HVS ei takaa pelaajalle valmennuspaikkaa sairausloman jälkeen.

Käyttäytyminen
Pelaajien tulee kohdella kunnioittavasti muita ryhmänsä pelaajia sekä valmentajaa. Esimerkiksi toistuva kiroileminen, mailan heittely ja muu asiaton käyttäytyminen kuten toisten pelaajien arvosteleminen on kiellettyä. Seuralla on oikeus evätä valmennettavan osallistuminen valmennukseen, mikäli häiritsevää käyttäytymistä esiintyy säännöllisesti siihen puuttumisesta huolimatta. Ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä pelaaja saa huomautuksen, toisesta kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen osallistuminen valmennukseen evätään meneillään olevan kauden loppuun. Mikäli pelaajan yksittäinen toiminta on erityisen vakavalaatuinen, niin seuralla on oikeus irtisanoa valmennussopimus välittömästi määräajaksi tai toistaiseksi. Valmennusmaksuja ei hyvitetä kyseiseltä ajalta. HVS voi irtisanoa pelaajan valmennustoiminnasta myös maksamattomien valmennusmaksujen takia. Tällöin pelaajan oikeus osallistua valmennustoimintaan päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Pelaaja sairastuu/ei pääse omalle valmennustunnilleen
HVS-Tenniksellä on käytössä vuorojen korvausjärjestelmä TennisClubissa (www.tennisclub.fi), jonne voi laittaa omia vuorojaan varastoon ja korvata niitä myöhemmin samantasoisissa ryhmissä. Korvaussaldoa ei voi muuttaa rahaksi, siirtää toiselle pelaajalle eikä käyttää muun toiminnan maksamiseen. Emme ota vastaan poissaoloilmoituksia puhelimitse tai sähköpostitse.
AIKUISET:
Kun pelaaja varastoi tuntinsa vähintään 12 tuntia ennen harjoituksen alkua, tunti siirtyy pelaajan korvaustuntisaldoon. Jos harjoituksen alkuun on alle 12 tuntia, niin varastoitu tunti siirtyy pelaajan korvaustuntisaldoon vain, jos toinen pelaaja varaa sen korvaustunnikseen. Huom. Varattu korvaustunti pitää peruuttaa 6 tuntia ennen vuoron alkua, jos siitä haluaa itselleen korvaustunnin.
U10 ja U18:
Harjoituksesta saa aina korvaustunnin, jos peliaika on siirretty tuntia ennen varastoon.

Varastossa olevien tuntien voimassaoloaika
On pelaajan vastuulla käyttää varastossa olevat pelikerrat sinä aikana, kun pelaaja on mukana HVS:n valmennustoiminnassa tai HVS:n jäsenenä. Pelaajan lopettaessa valmennuksessa, varastossa olevat pelikerrat ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun asti tai niin kauan, kun pelaaja jatkaa HVS:n jäsenenä.

Valmentajan poissaolo
Ryhmää valmentaa ensisijaisesti sille määritetty valmentaja. Valmentajan poissa ollessa häntä tuuraa toinen HVS:n valmentaja. Mikäli korvaavaa valmentajaa ei saada, pelaajille tiedotetaan valmentajan poissaolosta ja pelaajille toimitetaan harjoitusvälineet. Tällöin pelaajat saavat korvausjärjestelmään harjoituksen kestoa vastaavan määrän saldoa, jonka he voivat käyttää muissa ryhmissä.

HVS joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan
Mikäli HVS-Tennis joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan äkillisesti HVS-Tenniksestä riippumattomista syistä (force majeure), toimitaan seuraavanlaisesti. Mikäli keskeytys kestää alle yhden kuukauden, HVS lisää peruuntuneet vuorot asiakkaan korvausjärjestelmään tai tarjoaa muuta korvaavaa valmennustoimintaa myöhemmin toiminnan jatkuessa. Alle yhden kuukauden keskeytys ei oikeuta valmennusmaksun hyvitykseen/palautukseen. Mikäli keskeytys kestää yli kuukauden, jo maksettuun valmennusmaksuun tehdään hyvitystä yli kuukauden menevältä ajalta. HUOM: Mikäli pelaajalla on kausilaskutus,  katso ohjeet HVS Akatemian puolelta.

LASKUTUS

Kauden valmennusmaksu laskutetaan osissa (1-2 kertaa syksyllä, 1-2 kertaa keväällä). Valmennuslasku lähetetään TennisClubissa olevaan sähköpostiin. Asiakkaan vastuulla on päivittää TennisClubiin voimassa oleva sähköposti sekä muut yhteystiedot. Kurssi/leiripaikka ostetaan suoraan HVS-kaupan kautta etukäteen.

OPETUSKIELI

Valmennuksen opetuskielinä ovat suomi tai englanti.

VAKUUTUS

Valmennusmaksu ja HVS:n jäsenyys ei sisällä tapaturmavakuutusta.

VALOKUVAUS

Mikäli pelaaja ei anna lupaa käyttää hänen valokuviaan/videoita HVS:n painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa, hän voi muuttaa kuvauslupaansa TennisClubissa. Jos muutos tehdään kesken kauden, muutos tulee voimaan viimeistään seuraavan kuun alussa.

HVS ACADEMY (HVS Kids, Girls & Boys)

HINNASTO

Valmennuspakettien hinnat  löytyvät hinnastosta.

HVS AKATEMIAN KAUSI

12.8.2024-27.7.2025
Harjoituksia ei ole:
• HPP Open viikolla marraskuussa
• Itsenäisyyspäivänä 6.12.
• Joululoma 23.12.-1.1.
• Pääsiäisenä 18.-21.4.
• Vappuaattona ja -päivänä 30.4.-1.5. (Joissakin ohjelmissa vappuviikko on kokonaan lepoa)
• Juhannuksena 20.-22.6.
• Kesätauko 30.6.-27.7. (Pikkutikrut), 7.-27.7. (Muut ohjelmat, U12/ U14 1 ohjelmissa 2 viikkoa)
Mahdollisesti peruutuksia valmennustoiminnassa kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien takia.
Tarkka ohjelma julkaistaan kauden alussa.

ORGANISAATIO

Valmennusjohtaja Saku Siivonen vastaa HVS Akatemian kokonaisuudesta. Jokaisella Akatemiaryhmällä on oma päävalmentaja, joka vastaa kaikista käytännön asioista ja toimii ryhmän valmentajien esihenkilönä.

 • HVS Kids Anders Wallén
 • HVS Girls Boris Chernov
 • HVS Boys Niklas Bucht

Jokaiselle ryhmälle ja pelaajalle nimetään vastuuvalmentaja. Nämä ilmoitetaan pelaajavalintojen yhteydessä.

MISSIO

”Kasvatamme hyviä kansalaisia kilpatenniksen avulla, joille tenniksestä muodostuu tärkeä osa koko loppuelämää. Samalla annamme todellisen mahdollisuuden jokaiselle tavoitella omia tennisunelmiaan.”

ARVOT

Oikeudenmukaisuus

 • Kohdellaan kaikkia samojen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti
 • Objektiivinen arviointi

Luottamus

 • Yhteinen suunta: tiedetään kaikki, mitä ja miten tehdään
 • Puhutaan asiat asioina: otetaan ja annetaan rakentavaa kritiikkiä
 • Kaikki pelaavat samassa joukkueessa yhteisillä säännöillä
 • Arvostava puhe

Kilpailullisuus

 • Itsensä kehittäminen
 • Motivaation lähde urheilussa
 • Urheilullisen kunnianhimotason nosto: standardit kv. tenniksestä, välitetään jokaisen pelaajan kehityksestä

VISIO

Euroopan paras pelaajakasvattamo

 • Euroopan laadukkain yksittäinen huipputennisklubi, -akatemia tai –valmennuskeskus
 • Jokainen Akatemiapelaaja kehittyy ja heille jää tennis tärkeäksi osaksi elämää

Paras paikka valmentajalle työskennellä ja oppia

PELISÄÄNNÖT

HVS-henki

 • Arvostetaan ja kunnioitetaan muita pelaajia, valmentajia, vanhempia ja kaikkia HVS:laisia
 • Luodaan omalla toiminnalla ja käytöksellä positiivista HVS-imagoa harjoituksissa ja kilpailuissa, kentällä ja sen ulkopuolella
 • Pelaajien, valmentajien ja vanhempien on pystyttävä toimimaan positiivisessa hengessä ryhmän jäseninä
 • Ymmärretään, että Akatemiapelaajat ovat osa HVS-perhettä ja siihen kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia

Avoimuus
Annetaan ja otetaan palautetta suoraan ja yritetään ratkaista pulmatilanteet nopeasti heti niiden ilmaantuessa. Kaikki päätökset ja valinnat perustellaan mahdollisimman objektiiviseen dataan perustuen.

Oikeudenmukaisuus
Päätökset tehdään urheilullisin perustein.

Valmennusvastuu
Valmentajat vastaavat valmennuksesta ja kilpailemisesta sekä niihin läheisesti liittyvistä asioista: harjoitusajat ja –ryhmät, kilpailukalenteri, harjoitusten sisältö ja painopisteet jne. Akatemian toimintatapoihin ja valmennusfilosofiaan perustuen.

Luottamus
Toiminnan perustana on valmennuksen, pelaajien ja vanhempien välinen luottamus ja yhteistyö. Luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen on kaikkien osapuolien vastuulla.

Työrauha
Harjoitusten aikana pelaajille ja valmentajille on annettava työrauha ja vanhempien jatkuva oleskelu harjoitusten aikana katsomossa ei ole sallittua.

Viihtyminen ja kehittyminen
”Minkä hymyttä oppii, sen surutta unohtaa”. Vaikka harjoitellaan tosissaan, pitää sen olla hauskaa. Tämän takia ryhmässä toimiminen ja ryhmään sopivuus ovat tärkeässä roolissa pelaajavalinnoissa.

Pelisäännöt ja arvot koskevat kaikkia HVS Akatemiassa mukana olevia pelaajia, valmentajia ja vanhempia.

KILPAILEMINEN

Kilpaileminen kuuluu olennaisena osana kilpavalmennuspelaajien harjoitteluun. Kilpavalmennusryhmään ei oteta pelaajia, jotka eivät ole kilpailleet aktiivisesti edellisen kauden aikana (huomioiden tietysti mahdolliset loukkaantumiset)

JÄSENYYS

Jokaisen Akatemiatoiminnassa mukana olevan pelaajan on oltava HVS:n jäsen. Jäsenmaksu laskutetaan kalenterivuoden ensimmäisen laskun mukana.

SEURAN EDUSTAMINEN JA VELVOLLISUUDET

 •  Sitoutuminen kilpatenniksen pelisääntöihin
  •  Edustaa HVS-Tennistä naisten ja miesten SM-liigassa, mikäli valitaan mukaan joukkueeseen.
  • Osallistuu kauden aikana vapaaehtoistöihin 10 päivää (HVS Girls & Boys) tai 6 päivää (oranssi, vihreä ja keltainen tiimi). Työt ovat yhteisöllisyyttä lisääviä ja jokaiselle ikään soveltuvia, Esimerkiksi:
   • HPP Open (vähintään 3 päivää)
    • Ala-aste: pallohenkilö
    • Yläaste, lukio: linjatuomari, järjestystehtävät
   • Muut kansainväliset tapahtumat
   • HVS Kids harjoitukset/ leirit
   • U10 tapahtumat
   • Tennisliiga
 • Pelaajien koulu on järjestetty niin, että se mahdollistaa harjoittelun aamuisin ja iltapäivisin sekä sitoutumisen kilpailuohjelmaan
 • Akatemiatoiminta on seuran puolelta taloudellisesti erittäin vahvasti tuettua. Pelaajien, jotka haluavat edustaa muuta seuraa kuin HVS, on mahdollista hakea ja tulla valituksi mukaan toimintaan, mutta hinta on korotettu +15%.

MAKSUT (koskee myös muita kausipaketteja)

Kausimaksu on jaettu 6 osaan: jokainen erä on suuruudeltaan 1/6 kausimaksusta. Laskutusajat: syyskuu, lokakuu, joulukuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu.

Kausimaksun lisäksi tulevat kustannukset:

 • Kilpailumatkojen osalta pelaajien omat matka- ja majoituskulut
 • Kansainvälisten kilpailumatkojen osalta mukana olevat pelaajat jakavat valmentajan matka- ja majoituskulut
 • Jäsenmaksu laskutetaan kerran kalenterivuodessa

Uudelle kaudelle ei oteta mukaan pelaajia, joilla on maksamattomia valmennusmaksuja.

Sisaralennus
Mikäli samasta perheestä on HVS:n Akatemiatoiminnassa mukana useampi lapsi: toisen lapsen/ muiden sisarusten kausimaksusta myönnetään 10% alennus (alennus myönnetään halvemmasta tai halvemmista harjoitusohjelmista)

IRTISANOMINEN/OHJELMAN MUUTOS/SAIRASPOISSAOLOT (koskee myös muita kausipaketteja)

 • Jokainen pelaaja/ vanhempi sitoutuu hakiessaan HVS:n Akatemiavalmennukseen kahden kuukauden omavastuuosuuteen, mikäli haluaa irtisanoutua toiminnasta kesken kauden.
 • Mikäli seura irtisanoo pelaajan toiminnastaan yllä mainittujen pelisääntöjen rikkomisesta tai maksamattomien valmennusmaksujen takia, ei minkäänlaista omavastuuosuutta pidätetä
 • Mikäli pelaaja haluaa vaihtaa harjoitusohjelmaa halvempaan kesken kauden, ei jo maksetuista valmennusmaksuista anneta hyvityksiä
 • Sairaus- ja loukkaantumistapauksissa pelaajalla on kahden viikon omavastuu: tämän ajan yli menevältä osalta pelaajalta ei peritä maksua, kun hän toimittaa lääkärintodistuksen ryhmän päävalmentajalle. Hyvitettävä osa lasketaan: poissaoloviikot x (kausimaksu/44 viikkoa)
 • HVS:n toimintaan kuulumattomat kilpailu- tai harjoitusmatkat eivät oikeuta harjoitusmaksun maksamatta jättämiseen: sairaus- ja loukkaantumistapausten lisäksi muut syyt eivät oikeuta valmennusmaksun maksamatta jättämiseen

HVS joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan
Mikäli HVS-Tennis joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan äkillisesti HVS-Tenniksestä riippumattomista syistä (force majeure), toimitaan seuraavanlaisesti. Mikäli keskeytys kestää alle yhden kuukauden, HVS tarjoaa korvaavaa valmennustoimintaa keskeytyksen aikana/ myöhemmin toiminnan jatkuessa. Mikäli keskeytys kestää yli kuukauden, jo maksettuun valmennusmaksuun tehdään hyvitystä yli kuukauden menevältä ajalta. Mahdollinen palautus lasketaan seuraavasti: keskeytettyjen viikkojen määrä x kausimaksu/ 44 viikkoa

HAKEMINEN

Kaikkien, jotka haluavat olla mukana HVS Akatemiassa kaudella 2024-2025, täytyy hakea henkilökohtaisesti hakulomakkeen kautta. Hakuaika on 4.-30.4.2024. Hakemalla Akatemiavalmennukseen pelaaja ja hänen vanhempansa sitoutuvat noudattamaan yllä mainittuja pelisääntöjä ja arvoja. Mikäli haluat mukaan toimintaan kesken kauden, ota yhteyttä ryhmien päävalmentajiin.

VALINNAT

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse valinnoista toukokuun aikana.
Mikäli teillä on kysymyksiä hakemiseen tai valintoihin liittyvissä asioissa, jutelkaa oman valmentajanne kanssa tai olkaa yhteydessä Akatemian päävalmentajiin. Tarkoituksena on löytää kaikille mahdollisimman hyvin sopiva harjoitusohjelma ja tästä mielellämme keskustelemme ennen hakuajan umpeutumista.

Jokaisen harjoitusohjelman tarkka kalenteri julkaistaan viimeistään elokuussa 2024.

VIESTINTÄ/YHTEYDENOTTO

Mikäli epäselvyyttä tai kysymyksiä hakemiseen liittyvissä asioissa, olkaa ensi sijaisesti yhteydessä nykyiseen vastuuvalmentajaanne tai päävalmentajiin:

HVS Academy Kids
Anders Wallén: anders.wallen@hvstennis.fi

HVS Academy Girls
Boris Chernov: boris.chernov@hvstennis.fi

HVS AcademyBoys
Niklas Bucht: niklas.bucht@hvstennis.fi

 

 

KURSSI- JA LEIRISÄÄNNÖT 2024-2025

HVS-kaupan kautta ostettujen tuotteiden säännöt
Verkkokaupan ehdot

Yleistä
Tilaajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

Hinnat
Hinnat löytyvät jokaisen tuotteen kohdalta.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tilaaminen
Tilaaminen tapahtuu pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.hvstennis.fi.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet tai palvelut lisätietoineen. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi tilauksen yhteydessä. Ilmoita myös puhelinnumerosi, jotta voimme olla sinuun tarvittaessa jatkossa yhteydessä. Lisäleiriviikkoalennukset sekä sisaralennukset saa vain saman tilauksen yhteydessä, ei jälkikäteen.

Maksutavat
Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Voit maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Asiakastiedot
Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilörekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10§ mukainen henkilörekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä:
HVS-Tennis ry
Kutomokuja 4
00380 HELSINKI

Rekisterin nimi:
HVS-Tennis asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin sisältö:
Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot, ostot

Tietojen luovutus:
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Yhteystiedot:
Kaikki leiriin/kurssiin liittyvät tiedustelut mieluiten sähköpostitse osoitteeseen info@hvstennis.fi.

Laskutus ja peruutusehdot

Leirin/kurssin voi peruuttaa sähköpostitse (info@hvstennis.fi) tuotteen yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään, jolloin leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
Sairastuessa leirimaksu hyvitetään lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistukset toimitetaan HVS:n toimistolle hvs@hvstennis.fi

Valokuvaus

Mikäli pelaaja ei anna lupaa käyttää hänen kurssin/leirin valokuvia HVS:n painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa, hänen pitää ilmoittaa siitä erikseen sähköpostilla annika.wolin@hvstennis.fi.