Etusivu > Ajankohtaista > Vanhemmat nuoren urheilijan tukena

Vanhemmat nuoren urheilijan tukena

Vanhemmilla, huoltajilla ja läheisillä on merkittävä rooli nuoren urheilijan mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Nuoren urheilijan mielen hyvinvointi on keskeinen osa kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Parhaimmillaan urheiluympäristö tarjoaa loistavat puitteet kasvuun ja kehitykseen ja nuori urheilija tulee hyväksytyksi omana itsenään, näyttää tunteitaan, oppii käsittelemään epäonnistumisia sekä iloitsemaan onnistumisia. On merkittävää, millainen aikuinen toimii lapsen kanssa urheiluympäristössä ja sen ulkopuolella. Mieli ry:n Nuori mieli urheilussa -hankkeen  materiaalit tarjoavat vanhemmille ja läheisille keinoja tukea nuoren urheilijan mielen hyvinvointia arjessa.

Vaikeat hetket, epäonnistumiset sekä virheet ovat osa urheilua, niin huippu-urheilua kuin harrastetoimintaa. Nämä hetket saattavat välillä olla hankalia vanhemmille. Miten kohdata nuori, joka tulee kotiin allapäin harjoitusten jälkeen? Miten auttaa nuorta pääsemään epäonnistumisen yli? Näissä hetkissä vanhemman läsnäolo on tärkeää nuorelle. Esimerkiksi hävityn ottelun, huonosti menneen harjoituksen tai loukkaantumisen sattuessa voi vanhempi tiedustella mitä kyseisestä tapahtumasta voisi silti oppia tai mitä nuori oppi omasta suhtautumisestaan vaikeisiin tilanteisiin. Näin pystyy edesauttamaan nuorta vaikeiden tilanteiden ylipääsemisessä, sinnikkyyden kehittymisessä sekä kasvattamaan nuoren itsetuntemusta. On myös hyvä pitää mielessä, että nuori ei välttämättä heti epäonnistumisen tai vaikean hetken sattuessa ole valmis puhumaan siitä tai vastaamaan yllä oleviin kysymyksiin. Nuorelle kannattaa antaa aikaa ja tilaa ja yrittää myöhemmin uudelleen. Vaikka nuori ei heti olisi halukas vastaamaan kysymyksiin, parhaimmillaan ne käynnistävät hänessä ajatteluketjun, jonka myötä hän suhtautuu avoimemmin omaan kasvuun ja kehittymiseen urheilijana ja ihmisenä.

Myös nuoren mielen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää, vaikka selkeitä ongelmia ei olisikaan näkyvissä. Mielen hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan positiivisen mielenterveyden ylläpitämistä ja vahvistamista. Mielen hyvinvointi toimii myös tukevana perustana vastoinkäymisien kohdalla ja esimerkiksi jo entuudestaan rakennettu keskusteluyhteys nuoren tai lapsen kanssa voi toimia myötävaikuttavana tekijänä vastoinkäymisen yli pääsemisessä. Vanhempana, huoltajana tai läheisenä nuoren hyvinvointia voi vahvistaa keskittymällä kuuteen hyvinvoinnin osa-alueeseen:

 1. Ihmissuhteet & tunteet
 • Nuori osaa sanoittaa tunteitaan ja hänellä on luotettavia aikuisia ympärillään, joille kertoa ajatuksista. Nuori kokee viettävänsä tarpeeksi aikaa läheistensä kanssa.
 1. Uni & lepo
 • Nuori saa riittävän määrän unta, kokee nukkuvansa sikeästi, herää virkeänä ja kokee ehtivänsä rauhoittua ja levätä päivän aikana riittävästi.
 1. Ravinto & ruokailu
 • Nuori syö terveellisesti ja monipuolisesti, kaksi lämmintä ruokaa päivässä. Nuori ruokailee muiden kanssa sekä pystyy rauhoittumaan ruokailuhetkeen.
 1. Liikunta & kehollisuus
 • Nuori nauttii urheilusta, kuuntelee oman kehonsa viestejä sekä vastaa niihin. Nuori huoltaa kehoaan esimerkiksi venyttelemällä ja huomaa kehonsa hyviä puolia.
 1. Vapaa-aika & luovuus
 • Nuori tekee asioita joista tulee hyvä mieli. Hän oppii uusia asioita päivittäin ja on löytänyt itselleen mielekkään harrastuksen.
 1. Arvot & päivittäiset valinnat
 • Nuori kohtelee muita reilusti ja kannustavasti, hän tekee valintoja jotka edistävät harjoituksissa kehittymistä sekä ottaa vastaan ja antaa palautetta.

Laajemmin nuoren mielen hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja kasvun mahdollisuuksia voi edistää kun ottaa käyttöön kuusi mielen hyvinvoinnin ulottuvuutta; turvallinen toimintaympäristö, ihmissuhteet & vuorovaikutus, aikaansaaminen, läsnäolo & uppoutuminen, myönteisyys ja merkityksellisyys. Lisää materiaalia näistä ulottuvuuksista sekä muita käytännönläheisiä työkaluja nuoren mielen hyvinvoinnin edistämiseen löydät osoitteesta: Vanhemmat nuoren urheilijan tukena – MIELI ry

Henriikka Mäkelä
Mieli ry