Etusivu > Ajankohtaista > HVS-asiakaskysely 2023: ”HVS-valmentaja on mukava, energinen ja aidosti innostunut tenniksestä ja valmentamisesta”

HVS-asiakaskysely 2023: ”HVS-valmentaja on mukava, energinen ja aidosti innostunut tenniksestä ja valmentamisesta”

HVS-asiakaskysely, syksy 2023

Kysyimme valmennuksessa mukana olevilta heidän tyytyväisyyttään HVS-Tennikseen ja HVS:n valmennustoimintaan syksyllä 2023.

Kyselyyn osallistui 522 valmennuksessa mukana olevaa pelaajaa, eli noin 23 % syksyn valmennuspelaajista. Reilu puolet vastanneista osallistui aikuisvalmennukseen, ja vajaa 60 % kaikista vastanneista oli naisia.

HVS-Tennis ry sai kouluarvosanaksi hyvän (ka. 8,7). Alle 10-vuotiaiden (U10) toimintaan osallistuvat antoivat kiitettävän arvosanan (ka. 9,1). Yli 50 prosenttia vastaajista koki, että ”HVS on innostava ja kannustava,” ”HVS on positiivinen,” sekä ”HVS:n valmennus on ammattitaitoista,” ja ”HVS:llä on hyvät olosuhteet.”

Tyytyväisyys omaa valmentajaa ja valmennusryhmää kohtaan välittyi monessa palautteessa. HVS:n valmentajat saivat kouluarvosanaksi melkein kiitettävän (ka. 8,95), U10-valmennus jopa 9+:n (ka. 9,18).

Vastanneet arvostivat erityisesti sitä, että valmentajat antavat palautetta, ohjaavat yksilöllisesti ja luovat positiivisen ilmapiirin ryhmissä. Pelaajien vanhemmat kiittivät myös valmentajien ammattitaitoa, iltapäivätenniksen bussikuljetusta sekä järjestettyjä leirejä.

Palautteiden perusteella olemme tehneet muutoksia kevään toimintaan, kuten valmentajavaihdokset Esikilvan puolella sekä panostuksia asiakasviestintään. Yleisten palautteiden joukossa mainittiin esimerkiksi korvausjärjestelmän kehittäminen, sekä toivottiin enemmän tietoa oman tai lapsen tenniksen kehittymisestä. Kyselyä on tämän lisäksi käyty läpi HVS:n sisäisissä valmentajakoulutuksissa.

Annettu palaute toimii arvokkaana pohjana ensi kauden suunnittelulle.  Suunnittelemme isompaa asiakaskyselyä kevään 2024 aikana, ja toivomme laajaa osallistumista. Palaute on ensiarvoisen tärkeää, kun suunnittelemme ensi kauden toimintaa. Varsinkin kilpatoiminnan osalta suunnitelmissa on suurempi uudelleenorganisointi.

Kiitos panoksestasi ja arvokkaista näkemyksistäsi!

Ystävällisin terveisin,
HVS-Tennis ry

Kaikkien asiakaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin yksityistunti toivevalmentajan kanssa.
Otamme yhteyttä onnekkaaseen henkilökohtaisesti.