Etusivu > Ajankohtaista > Lasten ja Nuorten hyvä harjoittelu mailapeleissä -seminaari

Lasten ja Nuorten hyvä harjoittelu mailapeleissä -seminaari

Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu mailapeleissä -seminaari järjestettiin Talin tenniskeskuksella 9.-10.2.2019. Seminaari pohjautui Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirjan keskeisimpiin aihealueisiin räätälöitynä erityisesti mailapelilajien valmentajien tarpeisiin. Seminaariin osallistui yli 50 valmentajaa eri mailapeleistä. Seminaarin ensimmäisen päivän teemana oli lasten ja nuorten valmentaminen, kasvu ja kehitys sekä monipuolinen harjoittelu. Toisena päivänä teemana oli taidon oppiminen ja vaatimustaso käytännön harjoittelussa. Esiintyjinä toimivat muun muassa ”taitotohtori” Sami Kalaja, olympiakomitean valmennusosaamisen asiantuntija Kirsi Hämäläinen, lääkäri ja entinen huippusulkapalloilija Jyri Aalto, urheilupsykologi Paula Arajärvi, urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen sekä tennis- ja fysiikkavalmentaja Ruben Neyens Belgiasta. Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuivat entiset huippu-urheilijat Anu Nieminen, Jarkko Nieminen, Pasi Valasti ja valmentaja Ari Pelkonen.

Seminaarissa esiintyjien aihealueet käsittelivät lasten ja nuorten liikuntaa kattavasti. Toistuvasti esille nousi kuitenkin keskustelu urheilijaksi kasvamisesta, lasten ja nuorten liikunnan motivaatiotekijöistä sekä monipuolisen liikunnan merkityksestä. Monipuolisen liikunnan ja monilajisuuden hyödyistä onkin hyvin vankkaa tutkimusnäyttöä. Esitetyn tutkimusnäytön pohjalta voidaankin todeta, että monipuolisen liikunnan harrastamisella on merkittävä yhteys huippu-urheilijaksi kasvamisessa. Monipuolinen liikuntatausta on lisännyt urheilijoiden kehittymispotentiaalia, kehon harjoitettavuus on parantunut ja terveiden harjoittelupäivien määrä on kasvanut. Monipuolisen liikunnan on todettu myös pidentävän urheilu-urien kestoa sekä luovan pohjaa elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle.

Monilajisuus ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti monipuolisuutta, jos liikuntalajit ovat fyysisiltä vaatimuksiltaan hyvin samankaltaisia keskenään. Monipuolista liikuntaa ovat lajit, jotka kehittävät ja kuormittavat eri elinjärjestelmiä. Karkeasti esitettynä monipuolisen liikunnan tulisi sisältää sydän- ja verenkiertoelimistöä kehittävää kestävyysliikuntaa, hermo-lihasjärjestelmää kuormittavaa lihaskuntoharjoittelua sekä nopeutta, ketteryyttä ja havainnointitaitoja kehittävää liikuntaa mm. pallopelejä ja pihaleikkejä. Jarkko Nieminen painotti paneelikeskustelussa monipuolisen liikunnan merkitystä oman tennisuransa kannalta. Tämä oli luonut pohjan kehon harjoittavuudelle, sitkistänyt kehon kestämään kovaa harjoittelua sekä loi hyvän kehon tuntemuksen vammojen ennaltaehkäisyä ajatellen.

Lasten ja nuorten liikuntaan vaikuttavat motivaatiotekijät nousivat myös usein esille seminaarin aikana.  Tutkimustieto lasten ja nuorten liikunnan motivaatiotekijöistä osoitti selvästi, että harjoituskaverit ja sosiaalinen ympäristö olivat eniten lasten liikuntaharrastuksessa viihtymiseen sekä harrastuksessa jatkamiseen vaikuttaneita tekijöitä. Viihtyvyyteen vaikuttivat suuresti liikuntaharrastusten tuoma ilo ja hauskuus sekä oppimisen kokemukset. Tämän lisäksi tunne mahdollisuudesta vaikuttaa omaan harjoitteluun ja harrastuksiin sekä pätevyyden kokemus omassa harrastuksessa vaikuttivat suuresti sisäsyntyisen motivaation sekä lajirakkauden syttymiseen. Myös tunne siitä, että jokainen lapsi voi olla vapaasti oma itsensä ja vapaus itsensä toteuttamiseen on todettu vaikuttavan sisäiseen motivaatioon.

HVS-Tenniksen valmennustiimissä mietimme jatkuvasti, kuinka voisimme luoda harjoituksissamme pelaaville lapsille ja nuorille parempia oppimisympäristöjä sekä luoda ilmapiirin, joka mahdollistaisi entistä paremmin lajirakkauden syntymisen. Pyrimme myös huomioimaan jokaisen lapsen ja nuoren yksilöinä sekä kehittämään monipuolisemman liikunnan mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Heikki Riikonen
HVS-valmentaja